VENÜS YENGEÇ BURCUNDA!

Yazar: Melis Yamanlar (@mire.melo)

İç Dünyamızı Anlamak, Beslemek ve Sevgi 

Sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek, hayatımızı besleyen güneş gibidir. 

Pablo Neruda (Venüs Yengeç’te) 

Venüs meraklı, zeki ve flörtöz İkizlerden çıkıp 2 Haziran günü Yengeç burcuna girdi. 27 Haziran gününe kadar Yengeç burcunda kalacak. Kolektifte sevgi anlayışımızı ve ifade etme şeklimizi etkileyecek ama nasıl? 

Venüs bizim sevme şeklimizi, aşka, sanata bakış açımızı, zevklerimizi, gustomuzu,  estetik değerlerimizi, bunlarla beraber para harcamayı sevdiğimiz konuları, kısacası sevgi ve parayla ilgili kendimizi nasıl ifade ettiğimizi astrolojik olarak anlatan en önemli göstergedir. 

Venüs Yengeç’te olmayı sever, kendini iyi hisseder. Bu burçta doğasının özelliklerini güçlü ve etkin şekilde ifade eder. Yengeç’in yaratıcı, sezgisel ve bir o kadar da sevgiden beslenen ve besleyen duruşu, güven duyma arzusu, Venüs’ün kendini ifade etmek için aradığı ortamı sağlar.

Bu transit sevgiye bakış açımızı etkileyecektir. Yengeç ihtiyaçlara ve duygusal bağlara dikkat çeken bir enerjidir. “Sevgide neye ihtiyacım var?” “İlişkiden beklentilerim ne?” “Bu insanla nasıl bir duygusal bağım var?” gibi soruları sordurur. İlişkilerimizde sevgiden ne kadar beslenebildiğimizi anlamaya çalışırız, çünkü çok klasik bir bakış açısı da olsa sevgi ve güven insanı besleyen ve geliştiren en önemli kavramlardır hayatımızda…

Bu süreç içinde hem kendi ihtiyaçlarımıza hem de hayatımızdaki sevdiğimiz insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı olacağız. Aradaki dengeyi korumayı daha iyi öğrenmemiz gerektiğini göreceğiz. Karşımızdaki insanı ne kadar besliyoruz ve ne kadar beslenebiliyoruz? Bu beslenme sevgi, anlayış, güven, inanç gibi kavramlar üzerine olmalıdır anlayacağız. 

Astrolojide Yengeç 4.evin sahibidir. 4.ev haritamızın en dip noktasının da olduğu Imum Coeli’ninde genelde denk geldiği evdir. Genelde diyorum çünkü Medium Coeli ( haritanın en tepe noktası) illaki 10.eve düşmediği gibi;  çoğu kez dip noktası da 4.eve düşmeyebilir. Fakat 4.ev ve Imum Coeli bizim köklerimizi, iç dünyamızı, içe döndüğümüz anda nerede olduğumuzu anlatır. Yine Venüs’ü Yengeç’te olan Carl Gustav Jung “Dışarı bakan rüya görür, içeri bakan uyanır.”  der… Bu yüzden çok değerli bilgiler vardır.  Köklerimiz ve kendimizle ilgili en az bilinçli olduğumuz konuları da anlatır.  Aile köklerimiz, içinde doğduğumuz ailenin bizler üstündeki etkisi, yaşamla tanışma süreçlerin temelidir bu ev. Ruhla bağdaştırılır. Böyle bakıldığında Yengeç burcunun Venüs ziyareti ile bizlere neler sunabileceğini daha iyi anlarız.

Öncelikle evimiz, ailemiz, köklerimiz, üzerine hayatımızı kurduğumuz temeller, duygularımız, özel hayatımız, bize ait olan, gizli tutuğumuz meselelerin ön planda olması muhtemeldir. Venüs Yengeç kişisel haritalarımızda  gezdiği eve ve aldığı açılara göre elbette herkes farklı senaryolar, olaylar yaşayacaktır. Fakat kolektife sunduğu enerji Venüs Yengeç’in budur!  Duygularımız ve iç dünyamız ile daha çok iletişime geçme ihtiyacı, sevme ve sevilme ihtiyacımızın altında yatan nedenler, bizim için aile ve yuva nedir, bir insanın yanında yuvadaymış hissiyatı olmasının sebebi nedir? 

İkizlerin ilişkilerde sosyallik ve flört kokan, yüzeysel, heyecanlı,  geldi geçti bakış açısından daha çok içe dönmek, derinleşmek söz konusudur. Duygusal olarak kendimizle bir ilişki kurma arzusu gerçekleşecektir. Kendimizi duygusal bazda anlama isteği… Bakın bu söylediğim çok anlamlı ve değerli. Çünkü içsel olarak ne istediğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu anlamak bizi her zaman doğru seçimlere itecektir. Ne istediğine ve neye ihtiyacı olduğuna vakıf olmayan insan aşk sevgi ilişkilerinde hatalı davranmaya, hatalı seçim yapmaya muktedir olur. Yanlış seçimlerden dolayı da mutsuz olur. Çoğu kez neden bu kadar mutsuz ve bahtsız olduğunu da anlamaz.

Yengeç enerjisi çoğu kez fazla hassas hatta kırılgan, alıngan bağımlı ve kaprisli olması ile de meşhurdur. Gölgeli tarafta bu tarz enerjilere de daha çabuk kapılma potansiyelimiz var. Hem kendimize hem de başkalarına doğru daha hassas olacağımız bir döneme girdik. Böylece hem kendimizi hem de karşımızdakileri daha iyi okuyabilir ve aslında ne istediklerini neye ihtiyaçlarının olduğunu da anlayabiliriz.  Duygularımızı hiç olmadığı kadar gösterme eğiliminde olacağız bununla beraber kırılganlık ve alınganlıkta olacaktır.  Ama genel anlamda çok faydalı bir sürece girdiğimizi iletebilirim. Hayatımızdaki insanları ne kadar sevdiğimizi ve önemsediğimizi daha rahat ifade edeceğiz.  Onlara daha çok vakit ayırıp dertlerini dinleyip derman bulmalarında yardımcı olacağız. İçsel sesimiz hep daha şefkatli ve anlayışlı olmak adına bizi uyaracak. Ayrıca bugüne kadar kendimizden bile sakladığımız duyguları dile getirmede daha başarılı olabiliriz.  İlişkilerimizde dinlemenin, anlamaya çalışmanın, dikkat vermenin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmanın bizde de birçok şeyi değiştirdiğini ve iyileştirdiğini göreceğiz. İnsana ait en güzel erdemlerden biri değil midir şefkat ve empati…

Venüs Yengeç ayrıca bu dönemde duygusal olarak güvende olma arzumuzu ateşleyecek. İlişkilerde dürüstlük, açık sözlülük ve geleceğe dair düşüncelerin görüşülmesi önem kazanacak.   Venüs Yengeç’te laylaylom ilişkiler istemez. Adı konulmuş, belirli bir derinliğe ve statü karşılığı olan ilişkiler istenir.Evlilik Yengeç burcunun ana alanlarından biridir.  Bu dönemde retrolar düşünüldüğünde ilişkilerin birçoğu evlilik yoluna girmeyi tam olarak gerçekleştiremeyebilir ama geçmişten gelen meseleler, ilişkiler varsa büyük bir ihtimalle bu süreçte level atlama isteği ile hayatımıza tekrar değerlendirme üzere gireceklerdir. Uzun süreli ilişkiler de ayrıca gözden geçirilecektir. İşi ciddiyete bindirmek ilişkilerde ön plana çıkabilir.

Venüs Yengeç ayrıca sadece ilişkilerimizde değil tüm hayatımızdaki bize güven vermesi gereken konulara odaklanacaktır. Ev, yuva, aile, mal mülk, finansal durumlar… Bunlar bize ne kadar güven sağlıyor diye gözden geçireceğiz. İlişkilerde dediğim gibi dürüstlük ihtiyacı ortaya yoğun şekilde çıkacağı için güven ortamının her türlü ilişkide kurulması gerektiğini tecrübe edeceğiz.

Parasal konulardaki güven isteği ile beraber gökyüzündeki diğer enerjileri düşünürsek, para ile olan ilişkimizi de gözden geçireceğimizi söyleyebilirim. Unutmayalım Venüs aynı zamanda paraya bakış açımızı da belirliyor ve harcama şeklimizi… Para konusunda disiplinli miyiz yoksa düşünmeden her şeye ihtiyaç gözüyle bakıp harcıyor muyuz? Parasal meselelerini düşündüğümüz zaman duygularımız ne durumda, endişe mi duyuyoruz, heyecan mı var , tatminsiz miyiz yoksa sahip olduklarımız bize güven ve huzur veriyor mu? 

4. ev ve Yengeç aynı zamanda sahip olduğumuz değerleri de temsil ettiğinden bu dönemde duygular ve değerler konusundaki farkındalığımız ve dengeleri de sorgulayacağız. Kalbimiz ve değer yargılarımız, istediklerimiz aynı kapıya çıkıyor mu?  İçsel gerçekliğimiz bu değerler ile ne kadar örtüşüyor?  Çocukluğumuzdan beri oluşturulan ve toplumsal olarak bize geçmiş bazı değerler bizim için hala geçerli mi?  Değer yargılarımız değişiyor mu?  Değişme nedenleri isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız mı? Bunlar gerçek anlamda önemli ve çok değerli sorgulamalar. Özellikle üç adet gezegenin başta Merkür olmak üzere retro döneminde olduğu ve Venüs Yengeç’deyken yaşayacağımız bir Güneş tutulması olduğunu göz önünde bulundurursak bu sorgulamalardan çıkacak sonuçların bir sonraki ilişkimize, toplumsal statümüze, işimize ve ailevi ilişkilerimize kadar yansıyacağını anlayabiliriz.

Özellikle ikili ilişkilerimizde sahip olduğumuz değerler, ihtiyaçlarımız ve içsel olarak arzu ettiğimiz şeyleri çok net dile getirmemiz gereken bir süreçteyiz. Bu dönemde içsel olarak arzu ettiklerimizi ve ihtiyacımız olanı eksik anlatırsak veya daha kötüsü karşı tarafı yanıltacak davranışlarda bulunur, dürüst olmazsak öncelikle kendimize en büyük kötülüğü, yanlışı yapmış olacağız. Daha evvel belirttiğim gibi Venüs Yengeç’in istediği derinliği ve toplumsal statüsü belli olan ilişkilerdir. Gizli saklı ilişkiler, üçgenli dörtgenli çoklu insanların olduğu ilişkiler, tek gecelik ilişkiler bu enerjiye uymuyor.  Özellikle niyet böyle olup sadece ilişkiye girmek adına niyet saklanması yaşatılırsa karma oluşturulacak bir süreçteyiz.  Bu sebeple bizlerden istenen gerçek duygularımızın, arzularımızın ihtiyaçlarımızın farkına varılması, bu konularda karşı tarafa dürüstlük, daha derin ilişkiler kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi, karşı tarafa empati ve şefkat duymak bunları yaparken bir yandan kendimizi kaptırmamak, alma verme dengesini iyi tutmak, bağımlılıklar geliştirmemek…

Venüs Yengeç döneminde kolektifte hepimiz bir şekilde sevgi ve güven ile beslenen ilişkilerin ne kadar önem taşıdığını anlıyor olacağız. Bu dünyaya ilk adım attığımızdan beri anne sevgisi ve şefkatinin bizi ne kadar geliştirdiğini, güven olmadan sevginin olamayacağının farkındalığını yaşayacağız. Öğrenmemiz gereken bu enerjileri nasıl yaratmamız hayatımıza taşımamız gerektiği, besleyici, sadakatli güven dolu sevgi anlayışı ve onunla gelen tüm duygular. Hem bunu kendi hayatımıza taşımayı hem de ilişkilerimizde karşı taraftan beklemek yerine bunu öncelikle kendi adımıza oluşturmayı öğrenmemiz gerektiğini anlayacağız.

Önce kendimize sevgi dolu, şefkatli olmayı öğreneceğiz, kendi öz değerimizi en sağlıklı şekilde kendimiz belirlememiz gerek göreceğiz. Ardından ilişkilerimizde de dengeli şekilde olmayı, bağımlı olmamayı ama sevgi ve güven bağlarının ilişkinin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu göreceğiz.

Öz sevgi, öz güven, öz şefkat… öncelikle kendimizin ruhumuzu beslemesi…

Ardından da sevdiklerimizi…

“Senin ruhun bütün dünyadır.”

Herman Hesse

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir