BAHAR MODU

Pandeminin sürüyor oluşu içimizdeki bahar coşkusuna ket vurmasın; kendimize iyi bakmak, kendimizi iyi görmek için çabalarımız boşuna değil, çünkü ruh…